Formål

Fondens primære formål er at drive virksomhed som døgninstitution for børn og unge fra ejendommen matr. nr. 11B af Asminderød, Kongevejen 1, 3480 Fredensborg.

Såfremt dette formål ikke kan realiseres, skal fondens indtægter uddeles som støtte fortrinsvis til børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps, samt til aflastning af forældre, der har valgt at passe sådanne børn og unge i deres eget hjem.