Hvem kan søge?
Støtten ydes til personer hjemmehørende i den tidligere Frederiksborg Amtskommune, dvs. kommunerne, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk, Gilleleje, Helsingør, Hillerød og Hørsholm.Støtten uddeles efter ansøgning, eksempelvis til etablering af særindretninger i hjemmet, til ferierejser med de handicappede børn med forældre, til pasning af handicappede børn og unge. Herudover evt. direkte hjælp til handicappede børn til enkelt ydelser f.eks. Tv, computere og andre hjælpemidler m.v.

Bestyrelsen afgør i hvert enkelte tilfælde under hvilken form støtten vil kunne ydes.